VOICEmission


profesjonalne studio doskonalenia i terapii głosu Alicji Ruczko


logo

VOICEmission jest wynikiem mojej fascynacji emisją głosu — fenomen tworzeniem dźwięków oraz potrzeby dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi. Powstało z myślą o osobach, które chcą lepiej poznać swój głos, efektywnie z niego korzystać lub doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Głównym celem pracy z głosem w VOICEmission jest dążenie do poczucia komfortu i  odkrycia przyjemności płynącej ze śpiewania czy mówienia.

Wieloletnie studia i różnorodne doświadczenia warsztatowe dotyczące głosu i ciała pozwoliły mi na stworzenie własnej metody pracy.
Śpiewanie i mówienie jest procesem wynikającym z połączenia ciała, głosu, umysłu oraz emocji. Ćwiczenia, które opracowałam i zebrałam, nie dotyczą wyłącznie głosu w pojęciu instrumentalnym, pomagają poznać wzajemne zależności ciała, głosu, umysłu oraz emocji. Poprzez dogłębne poznanie tych relacji, zyskujemy zaufanie do siebie i swojego głosu dzięki czemu swobodniej go używamy. Takie całościowe podejście do osoby przynosi niesamowite efekty wokalne oraz trwałą poprawę komunikacji werbalnej.

Każdy może nauczyć się efektywnie korzystać ze swojego głosu. Po kilkunastoletnim doświadczeniu pracy z różnymi ludźmi, wychodzę z założenia, że podstawą jakichkolwiek działań z głosem jest przede wszystkim chęć pracy. Mniejsze znaczenie mają nasze zdolności, ponieważ bardzo często to, co wiemy o swoim głosie rozmija się znacznie z tym, jakim potencjałem naprawdę dysponujemy. Podczas warsztatów lub indywidualnych spotkań odkrywamy swoje naturalne możliwości głosowe oraz uczymy się skutecznie i wydajnie z nich korzystać.

Kolejnym założeniem, którym się kieruje jest fakt, że głos każdego z nas jest unikalny i takiego też wymaga podejścia. Skuteczniejsze i trwalsze efekty osiąga się bazując na indywidualnym potencjale i predyspozycjach osoby nie na standardowych procedurach, które bardzo często blokują wokalistów czy mówców. Dlatego zajęcia w VOICEmission polegają na wnikliwej analizie danego zagadnienia i są indywidualnie opracowywane, by pomóc rozwiązać konkretne problemy i osiągnąć zamierzone rezultaty.

Doświadczenie pokazało mi również, że w pracy z głosem bardzo ważny jest nasz komfort zarówno psychiczny jak i fizyczny. Dawno już udowodniono, że proces uczenia się jest skuteczniejszy i trwalszy, jeśli opiera się na twórczej zabawie, nie zaś na mechanicznym powtarzaniu wprawek. Najlepsze ćwiczenia nie przyniosą rezultatów, jeśli będziemy je wykonywać automatycznie. Nie będziemy mieli też efektów pracując w atmosferze oceniającej, będzie to powodować tylko stres i zwiększy nasze napięcia. W VOICEmission ćwiczenia bliższe są twórczym poszukiwaniom niż mozolnym repetycjom. Takie podejście prowadzi do czerpania przyjemności ze śpiewania czy mówienia, bo opiera się na spontanicznym akcie kreacji dzięki któremu się rozwijamy.


Praca w VOICEmission odbywa się w obszarach:

  ŚPIEW
  — emisja głosu, wokalistyka, techniki śpiewu etnicznego, praca z pieśnią tradycji
  MOWA
  — codzienna komunikacja, wystąpienia publiczne, głos w rzemiośle aktora

W VOICEmission prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe.


Efekty pracy z głosem w VOICEmission:
  — umiejętność świadomego posługiwania się swoim głosem
  — zdolność swobodnego i bezwysiłkowego mówienia
  — umiejętność śpiewania bez zbędnego obciążania strun głosowych
  — usunięcie napięć blokujących głos
  — rozwój indywidualnego potencjału w zakresie śpiewu i mowy
  — zdobycie wiedzy na temat higieny głosu
logo